6b.krestanka.cz

Vedení školy – funkce Titul, jméno, příjmení
Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Leona Šímová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce
Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a statutární zástupkyně ředitelky školy
Metodička prevence Mgr. Leona Šímová
Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Skasko
Odborné funkce KZŠ Jihlava
Koordinátor inkluze Mgr. Šárka Skasko
Koordinátoři ŠVP Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová
Koordinátor ICT Externí pracovník
Koordinátor EVVO Mgr. Veronika Košacká
Zdravotník Jana Dvořáková, Jana Pjenčáková
Třída Třídní učitelky ST
(speciální pedagog)
Asistent pedagoga
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
ST I Mgr. Petra Mlčáková  
ST II Mgr. Lenka Válalová Ivana Caklová, DiS.
ST III Mgr. Magda Cahová Jitka Čamrová
ST VI Mgr. Marcela Vaňková Hana Divišová
ST VII Mgr. Miroslava Pykalová Jana Dvořáková
ST VIII Mgr. Gabriela Tetourová Valerie Faltová
ST IX Mgr. Helena Jordánová Ilona Havelková
ST X Mgr. Hana Pacltová Soňa Klimentová
Ostatní vyučující – ST Tereza Klimešová
Mgr. Šárka Glösslová Marcela Koumarová
Soňa Klimentová Ludmila Loušová
Mgr. Veronika Košacká Tereza Mojčáková
Mgr. Ivana Lakušová Monika Morkusová
Bc. Tomáš Novák Irena Nováčková
Mgr. Dana Patočková Pavlína Panská
Mgr. Leona Šímová Jana Piková
  Jana Pjenčáková
  Romana Průšová
  Zdeňka Průšová
  Martina Purčová
  Monika Svobodová
  Dana Švancarová
Třída Třídní učitelky – I. stupeň Třída Třídní učitelé – II. stupeň
I. A Mgr. Michaela Burghardt VI. A Mgr. Petr Procházka
II. A Mgr. Hana Chaurová VII. A Bc. Tomáš Novák
III. A Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. VII. B Mgr. Ivana Lakušová
IV. A Mgr. Dagmar Štěpánková VIII.  A Mgr. Adriana Vojnović
IV. B Mgr. Tereza Milfajtová IX. A Mgr. Veronika Košacká
V. A Mgr. Jiřina Šulcová    
Ostatní vyučující – I. stupeň Ostatní vyučující – II. stupeň
Mgr. Marcela Došková Mgr. Šárka Glösslová
Mgr. Šárka Glösslová Mgr. Marcela Došková
Soňa Klimentová Soňa Klimentová
Mgr. Marta Nešporová Mgr. Marta Nešporová
Mgr. Šárka Skasko Bc. Klára Plešingrová
Mgr. Gabriela Tetourová Mgr. Šárka Skasko
Bc. Klára Plešingrová Mgr. Leona Šímová
Mgr. Lucie Ryšavá, DiS. Mgr. Dagmar Štěpánková
  Mgr. Gabriela Tetourová
Školní družina Školní klub
Vedoucí vychovatelka Marcela Havlíková Vedoucí vychovatelka Monika Pindjaková
Vychovatelka Jitka Čamrová Vychovatelka Monika Morkusová
    Vychovatelka Ivana Caklová, DiS.
Ekonomka školy Provozní zaměstnanci
Zdeňka Jupová Dagmar Antonů, Anna Máchová, Jana Tůzová, Jaroslava Völklová
Ilona Havelková - administrativní pracovnice  
Projekty
Vedoucí projektů Název projektu
Mgr. Šárka Glösslová Inkluzivní vzdělávání
Šablony II
Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava
Výchova ke zdraví – Zdravotní ústav Jihlava
IKAP - Učíme se ze života pro život
Mgr. Šárka Skasko Výchova k volbě povolání
Mgr. Veronika Košacká Environmentální vzdělávání
Mgr. Michaela Burghardt, Mgr. Tereza Milfajtová Výukový program péče o chrup
Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program – Vrakbar
Normální je nekouřit
Mgr. Veronika Košacká Recyklohraní
Tereza Klimešová Ovoce do škol, Školní mléko
Předmětové komise Metodická sdružení
Čj, D, Vdo, Ev Mgr. Petr Procházka Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová
Nj, Aj Mgr. Marta Nešporová 1. – 3. třída Mgr. Lucie Ryšavá, DiS.
Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Mgr. Gabriela Tetourová 4. – 5. třída Mgr. Jiřina Šulcová
M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Adriana Vojnović    
Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.