6b.krestanka.cz
 
 

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

 PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 17. 10. 2014

  1. Schválení: Výroční zpráva 2013/2014, Vnitřní směrnice
  2. Změny v pedagogickém sboru
  3. Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů
  4. Členové ŠR byli seznámeni s výsledky podaných projektů
  5. Plány na školní rok 2014 / 2015
  6. Diskuse – podněty a připomínky členů rady
  7. Zápis

1)      ŠR schválila

Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2013 / 2014. Zpracovaný dokument bude předán zřizovateli a současně bude zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz.

 

2)      Změny v pedagogickém sboru

Mgr. Hana Kosková – třídní učitelka 6. třídy; vyučující matematiky, informatiky
Mgr. Gabriela Tetourová – vyučující anglického jazyka a výtvarné výchovy;
Mgr. Barbora Šimonová – vyučující anglického jazyka a tělesné výchovy;
Hana Pacltová – asistentka pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky
Michaela Bártová – asistentka pedagoga pro zdravotně postižené žáky
Bc. Lucie Mayerová – odchod – nedostatečná kvalifikace
Mgr. Michaela Teclová – odchod – nebyla prodloužena smlouva

 

3)   ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů

Zuzana Pernicová studuje speciálním pedagogiku
Bc. Tereza Milfajtová pokračuje v magisterském studiu
Hana Pacltová studuje speciální pedagogiku       

 

4)   Členové ŠR byli seznámeni s výsledky podaných projektů

-          projekt Otevřená škola – doučování žáků, spolupráce s Magistrátem města Jihlava
-       všechny projekty, které jsme podali na MŠMT, byly schváleny

 

5)    Plány na školní rok 2014 / 2015

-          rozšíření počítačové učebny
-          dokončení oprav sociální zařízení na II. stupni – nám. Svobody
-          úpravy školního dvora - sportovní a relaxační využití stávajícího prostoru
-          obnova a nákup výpočetní techniky
-          nákup lavic a židlí – navýšení počtu žáků
-          nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů


6)   Diskuse

7)   Zápis

 

Předseda:___________________________________________________________________

Členové:____________________________________________________________________

Ředitelka školy:______________________________________________________________

 

V Jihlavě dne 17. 10. 2014

Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.