6b.krestanka.cz
 
 

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

 

PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 16. 10. 2013

1.            Schválení: Výroční zpráva 2012/2013, Vnitřní směrnice

2.            Změny v pedagogickém sboru

3.            Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů

4.            Členové ŠR byli seznámeni s výsledky podaných projektů

5.            Diskuse – podněty a připomínky členů rady

6.            Zápis

 

1)      ŠR schválila

Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2012 / 2013. Zpracovaný dokument bude předán zřizovateli a současně bude zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz (sekce Organizace).

 

2)      Změny v pedagogickém sboru

-          Mgr. Petra Mlčáková byla přijata do pracovního poměru jako speciální pedagog;

-          Mgr. Lucie Schindlerová byla přijata do pracovního poměru jako třídní učitelka speciální třídy;

-          Michaela Teclová byla přijata do pracovního poměru jako učitelka anglického jazyka;

 

3)      ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů

-          Michaela Teclová ukončí v tomto roce magisterské studium;

-          Zuzana Pernicová studuje speciálním pedagogiku;

-          Bc. Tereza Milfajtová pokračuje v magisterském studiu;

 

4)      Členové ŠR byli seznámeni s výsledky podaných projektů

-          projekt EU peníze školám byl schválen a ukončen

-          německá organizace Renovabis věnovala naší škole 50 000Kč pomůcky do Fyziky

-          všechny projekty, které jsme podali na MŠMT, byly schváleny

 

5)      Plány na školní rok 2013 / 2014

 

-          sociální zařízení na II. stupni – nám. Svobody

-          úpravy školního dvora - sportovní a relaxační využití stávajícího prostoru

-          obnova a nákup výpočetní techniky

-          dataprojektory do speciálních tříd

-          nákup lavic a židlí – navýšení počtu žáků

-          výměna a doplnění sedacích souprav a nábytku ve třídách a na chodbách

-          nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů

 

6)      Diskuse

 

7)      Zápis

 

Předseda:___________________________________________________________________

Členové:____________________________________________________________________

Ředitelka školy:______________________________________________________________

 

V Jihlavě dne 16. 10. 2013

 

 

Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.