6b.krestanka.cz
 
 Volby do školské rady na období 2015 - 2017

Volba člena do školské rady (zástupce pedagogů)

Volba proběhla na pedagogické radě tajným hlasováním dne 20. 1. 2015.

Navržení kandidáti:  

Mgr. Šárka Skasko, Mgr. Leona Šímová, Dana Švancarová, Bc. Tereza Milfajtová

Výsledek hlasování: voličů: 29, počet odevzdaných platných hlas. lístků: 29, neplatných: 0

Počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů: Mgr. L. Šímová hlasů 19, Mgr. Š. Skasko 7, Bc. T. Milfajtová 1, Dana Švancarová 2

Za člena školské rady za pedagogy byla zvolena Mgr. Leona Šímová.

 

Volba člena do školské rady (zástupce rodičů)

Volba proběhla tajným hlasováním v přízemí Křesťanské ZŠ Jihlava dne 20. 1. 2015.

Navržení kandidáti:

Cinová Ilona, Čása Petr, Giňová Libuše, Havelková Ilona, Kolářová Ludmila, Martinková Naděžda, Palánová Marie, Mgr., Straková Ludmila

Výsledek hlasování: voličů: 54, počet odevzdaných platných hlas. lístků: 54, neplatných: 0

Počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů: I. Cinová 1, P. Čása 8, L. Giňová 1, I. Havelková 17, L. Kolářová 5, N. Martinková 1,           Mgr. Palánová 15, L. Straková 6

Za člena školské rady za rodiče byla zvolena paní Ilona Havelková.

Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.