6b.krestanka.cz

Odkazy na videa - domácí výuka


ÚVOD → https://www.youtube.com/watch?v=w5dEacXqCec
1. video - ČÍSLOVKY → https://www.youtube.com/watch?v=Pw8oBxnMJhI&t=309s
2. video - SLOVESA 1 → https://www.youtube.com/watch?v=WPwenBDupTs
3. video - SLOVESA 2 → https://www.youtube.com/watch?v=SYYk2TfX9kU
4. video - PŘÍSLOVCE → https://youtu.be/M9V8BGIJ5c4
5. video - PŘEDLOŽKY → https://youtu.be/LoxTkAOekrs
6. video - SPOJKY → https://youtu.be/veZINtKB6-U
7. video - ČÁSTICE A CITOSLOVCE → https://youtu.be/gwZintFMW68
8. video - ROZDÍL MEZI SLOVNÍM DRUHEM A VĚTNÝM ČLENEM → https://youtu.be/_K-4QYnddQg
9. video - ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT → https://youtu.be/JVN0SHAWfmw
10. video - ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - PŘÍSUDEK → https://youtu.be/UtIQPlprrhU
Copyright © 2020 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.