6b.krestanka.cz
I v VI. A byla použita aktivita k procvičení hmotnosti. Žáci pracovali samostatně při plnění úkolů v pracovním listě. Převáděli jednotky, sčítali hmotnosti, seznámili se s rovnoramennými vahami. Po vypracování jednotlivých částí tohoto materiálu vždy následovala společná kontrola a vysvětlení případných nejasností.
 

IKAP_Fyzika_191_A_2019_20

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.